Het maken van een stripplanked 'red cedar' kano

Images

Foto's


Loften


Wat is loften?

Loften is een tekening maken vanuit een tabel.

Ik heb mijn tekeningen zelf gemaakt vanuit een tabel uit het boek van ted Moores 'Canoecraft'.
Je kunt de tekening ook kant en klaar kopen.Dan krijg je ze 1 op 1 op papier. Deze kun je weer overtrekken op hout.

Er staan een aantal kano's in het boek Canoecraft van Ted Moores.
Bij ieder ontwerp staan tabellen.In deze staan offsets.
Er zijn bij elke kano 3 tabellen.
 • 'table of heights' (voor de horizontale punten)
 • table of half-breadths (voor de verticale punten)
 • een tabel voor de stems.

 • In deze tabellen staan de maten in inch aangegeven. Ik heb deze tabel omgezet in excell in millimeters.

  Als er staat 1-04-1+ dan betekent dat 1 feet + 4 inches + 1 eights + 1 sixteeth(+) ofwel 1x30,48 + 4x2,54 + 1x0,32 + 1x0,16 is 41,12 cm.
  Dit heb ik uitgerekend in excel. Ik heb wel een lineaal met inches, maar toch lastig meten met eights en sixeeths.


  Ik heb op een vel tekenpapier 50 x 70 cm horizontale en vertikale lijnen uitgezet met een onderlinge afstand van 2 inches.
  De '0' lijn is de Baseline en de vertikale lijn noemen we de Centerline.
  Vertikaal (parallel) aan de centerlijn komen op 2"afstand de lijnen Butt 2", Butt 4" etc.
  Horizontaal (parallel) aan de base lijn komen op 2" afstand de lijnen WL 2", WL 4" ,etc
  Zet vervolgens alle maten van Station 0 uit op de desbetreffende Butt en WL.
  Met behulp van een flexibele lineaal verbinden we nu de punten tot een vloeiende lijn.
  Doe ditzelfde voor de station 1 t/m 7.

  De getallen die achter profile staan komen allemaal op de centerline te staan en zijn het startpunt van een station. De getallen achter sheer zijn het einde van de lijn van een station. Als we deze later aan elkaar zouden verbinden dan is dit de bovenkant van de kano oftewel de sheerline.
  Dit punt trekken we door naar de centerline en 6" daarvoor trek je de lijn vertikaal naar beneden. Dit komt op de strongback te staan.

  Als laatste heb ik de stem getekend. Deze wijkt af van de stations , omdat deze in zijn geheel getekent word. De stations moeten straks gespiegeld worden om 1 station te krijgen en de stems staan in zijn geheel in de tabel.
  Waar rekening mee gehouden moet worden is dat het beginpunt van de stem nu begint bij station 6. Hier moet je wel de dikte van de stem vanaf halen !
  Er is namelijk een binnen en buiten stem. Ik heb voor deze 2,5 cm ruimte gelaten.
  De bovenkant van de stem komt gelijk met de bovenkant van de mallen.En de buiten stem komt hier straks overheen.
  De binnen stem is zeg maar het bevestigingspunt om de latjes aan elkaar te lijmen en de buiten stem is een sierlat cq stootrand.
  Er zijn ook mensen die hier een koperen strip opzetten om het hout niet te beschadigen als je de kano op de kant trekt. Misschien een idee?

  Deze tekening heb ik geprobeert over te trekken met carbonpapier op het MDF,maar dat ging niet makkelijk want het papier was te dik.
  Ik heb hierna de tekening overgetrokken op patroonpapier. Dit is heel sterk en doorzichtig. Als je het omdraaid om de andere helft te tekenen dan kun je er gewoon doorheen kijken en carbonpapier er onder leggen.